Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
  • 16/11/2016 - 14:46
    Phù Long là một xã nằm vềphía Tây Bắc quần đảo Cát Bà,trong vùng đệmcủaVườn quốc gia. Đây là một địa danh với nhiều tài nguyên thiên nhiên ...
10