Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
 • 24/12/2015 - 12:24
  Đảm bảo nguồn tài chính bền vững cho hệ thống khu bảo tồnnhằm bảo tồn các vùng đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu góp phần bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học ở Việt Nam.
 • 24/12/2015 - 11:47
  Ngày 21 tháng 8 năm 2014 Trạm kiểm lâm Áng kê thuộc hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Bà trong khi đi tuần tra đã phát hiện 01 túi vải bên trong có chứa ...
 • 24/12/2015 - 11:46
  Dự án ”Nâng cao sức đề kháng và hồi phục trước biến đổi khí hậu và tai biến môi trường của các khu dự trữ sinh quyển biển và ven biển ở Việt Nam.
 • 23/12/2015 - 17:04
  Thành lập năm 2000 trên cơ sở quan hệ đối tác giữa Vườn thú Munster và Hội động vật về loài và quần thể (CHLB Đức) và UBND Tp. Hải Phòng, VQG Cát Bà và ...
 • 24/12/2015 - 11:34
  Được tài trợ bởi Quỹ Quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, có kinh phí đầu tư 7.500 USD. Mục tiêu dự án nhằm tăng ...
 • 24/12/2015 - 11:32
  Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Bảo vệ động vật quốc tế với kinh phí là 25.000USD. Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao nhận thức môi trường cho cộng đồng địa phương và khách ...
 • 23/12/2015 - 17:03
  Là một dự án thuộc ngành lâm nghiệp, có mục tiêu trồng rừng cây phù trợ, trồng rừng cây bản địa dưới tán cây phù trợ, được thực hiện từ năm 1998 đến hết 2004 ...
 • 24/12/2015 - 11:28
  Được tài trợ bởi Đảo CORSE (Pháp) có mục tiêu tuyên truyền về du lịch sinh thái, quản lý bảo vệ VQG cũng như các di tích lịch sử trên đảo Cát Bà. Dự ...
 • 24/12/2015 - 11:23
  Cơ quan tài trợ là Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân Châu Á Thái Bình Dương (AFAP). Mục tiêu của dự án nhằm bảo tồn môi trường sống nguyên vẹn ...
 • 24/12/2015 - 11:16
  Trong giai đoạn này, các cán bộ của Vườn và cán bộ địa phương tiếp tục được tập huấn nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực bảo tồn. Đồng thời dự án trang bị thêm máy ...
10