Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
 • 24/12/2015 - 14:43
  Dự án Tăng cường công tác giáo dục môi trườngĐược tài trợ bởi Quỹ Quốc tế và bảo vệ thiên nhiên (WWF) và Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam, có ...
 • 24/12/2015 - 14:42
  Dự án "Phối hợp chương trình trao đổi, học tập"Được tài trợ bởi Đảo CORSE (Pháp) có mục tiêu tuyên truyền về du lịch sinh thái, quản lý bảo vệ VQG cũng như các di ...
 • 24/12/2015 - 14:41
  Chương trình phát triển tổng hợp cho việc bảo tồn Đa dạng sinh học loài Voọc Cát Bà, Việt Nam giai đoạn 2Cơ quan tài trợ là Quỹ Ôxtrâylia vì nhân dân ...
 • 24/12/2015 - 14:40
  Dự án ‘Bảo tồn đa dạng sinh học - Vườn Quốc gia Cát Bà’- Dự án được tài trợ bởi Tổ chức Bảo vệ động vật quốc tế với kinh phí là 25.000USD
 • 24/12/2015 - 14:39
  Dự án”Nâng cao sức đề kháng và hồi phục trước biến đổi khí hậu và tai biến môi trường của các khu dự trữ sinh quyển biển và ven biển ở Việt Nam thông qua tăng cường ...
 • 24/12/2015 - 08:42
  Trong nhiều năm qua, VQG Cát Bà đã hợp tác với nhiều tổ chức phi chính phủ thực hiện nhiệm vụ bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên trên ...
 • 23/12/2015 - 17:01
  Trong khuôn khổ các chương trình như Chương trình 327, Chương trình mục tiêu quốc gia trồng mới 5 triệu hecta rừng, Chương trình bảo vệ và phát triển rừng, ngân sách ...
10