Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
 • 24/12/2015 - 16:04
  Dự án bảo tồn Voọc Cát Bà tài trợ chương trình nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm lâm. Vườn Quốc gia Cát Bà đã phối hợp với Trung tâm huấn luyện và ...
 • 24/12/2015 - 16:02
  Tháng 9 năm 2012; Vườn quốc gia Cát Bà - Thành phố Hải Phòng, phối hợp với Trung tâm Huấn luyện & Đào tạo nghiệp vụ Công an Thành phố Hải Phòng; Ban quản lý ...
 • 24/12/2015 - 16:01
  Ngày 02 tháng 10 năm 2012, tại Tiểu khu 05; khoảnh 04 (tên địa phương Sông Cửa Vạn) - Vườn quốc gia Cát Bà - Thành phố Hải Phòng
 • 24/12/2015 - 15:58
  Ngày 10 tháng 9 năm 2012. Tại Tiểu khu 05, khoảnh 04; thuộc phạm vi quản lý của trạm Kiểm lâm
 • 24/12/2015 - 15:57
  Đa dạng sinh học không những cung cấp trực tiếp những phúc lợi cho xã hội như: lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, vật liệu xây dựng, năng lượng, mà còn có giá trị đặc biệt trong ...
 • 24/12/2015 - 15:56
  Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức phi chính phủ kêu gọi các quốc gia hành động khẩn cấp để ngăn chặn đà suy giảm của các hệ sinh thái trong Ngày Đa dạng sinh học Quốc tế năm ...
 • 24/12/2015 - 15:50
  Trong 9 tháng đầu năm 2013 được sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc, sự phối hợp của các Phòng ban chức năng Vườn và các ban ngành như: Công an, Biên phòng, Hạt ...
 • 24/12/2015 - 15:36
  Trong năm 2012 vừa qua, được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Vườn quốc gia Cát Bà; tập thể Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Cát Bà đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Tại Hội nghị ...
 • 24/12/2015 - 15:29
  ồi 17 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 01 năm 2013. Hạt kiểm lâm - Vườn quốc gia Cát Bà đã chỉ đạo Tổ kiểm lâm Cơ động và Trạm kiểm lâm Eo Bùa vây bắt đối tượng ...
 • 24/12/2015 - 15:00
  Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Vườn quốc gia Cát Bà là làm tốt công tác bảo tồn các loài, cỏc nguồn gen và duy trì trong tình trạng tự ...
10