Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
 • 05/07/2017 - 09:17
  Thông báo giờ làm việc tại Vườn Quốc gia Cát Bà năm 2017
 • 05/07/2017 - 09:07
  Thông báo về việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và sử lý các trường hợp vi phạm quy định về kỷ cương công vụ tại Vườn
 • 05/12/2016 - 15:29
  HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC VƯỜN QUỐC GIA, KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM NĂM 2016. Ngày 24-25/11/2016. Vườn Quốc gia Cát Bà phối hợp với Tổng Cục lâm nghiệp tổ chức Hội nghị giao ban thường ...
 • 17/11/2016 - 08:00
  PHỤ LỤC II MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP (Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ)
 • 10/11/2016 - 09:38
  Mấu số 02: Mẫu phiếu đánh giá, phân loại viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà (Kèm theo Quy chế đánh giá, phân loại viên chức Vườn Quốc gia Cát Bà ban ...
 • 01/09/2016 - 09:17
  Nhận lời mời của Chủ tịch UBND xã Xuân Đám về việc tham gia thi đấu giao hữu bóng truyền chào mừng ngày Hội làng xã Xuân Đám, chào mừng kỷ niệm Quốc khánh ...
 • 22/07/2016 - 10:13
  Vườn Quốc gia Cát Bà tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 Ngày 20 tháng 7 năm 2016. Vườn Quốc gia Cát Bà tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ chính trị chuyên môn, ...
 • 27/05/2016 - 11:09
  Chiều 26/5, tại Nhà đa năng Của Vườn, Công đoàn Vườn Quốc gia Cát Bà tổ chức khai mạc giải thi đấu cầu lông các phòng ban năm 2016.
 • 29/04/2016 - 12:27
  Ngày 31/3/2016 Vườn quốc gia Cát Bà kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (31/3/1986 - 31/3/2016).
 • 25/02/2016 - 14:38
  Phát huy truyền thống tốt đẹp về Tết trồng cây, sáng ngày 16 tháng 02 năm 2016 (tức mừng 9 tháng riêng)Vườn Quốc gia Cát Bà tổ chức khai xuân, phát động Tết trồng ...
10