Vườn quốc gia cát bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới
031.3688975 - 031.3688981
Tìm kiếm... Tìm kiếm
 • 24/12/2015 - 15:39
  Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà được thành lập theo Quyết định số 79-CT, ngày 31 tháng 3 năm 1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), tổng diện tích tự nhiên quản ...
 • 24/12/2015 - 15:39
  Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Quần đảo Cát Bà được thể hiện trong Sơ đồ trên. Trong đó, Ban Quản lý Quần đảo Cát Bà với Ban Lãnh đạo như nói trên sẽ chỉ đạo ...
 • 24/12/2015 - 15:37
  Cat Ba National Park is situated on the administrative border of a town and commune 6: Gia Luan commune, Phu Long, Hien Hao, Xuan Dam, Pearl, Vietnam Sea and the town of Cat Ba, Hai Phong city about 45km Southeast, Ha Long city and 25 km ...
 • 24/12/2015 - 14:29
  Video Vườn Quốc Gia Cát Bà - Video 1
 • 24/12/2015 - 14:28
  Video Vườn Quốc Gia Cát Bà - Video 2
10